Interactief en uitdagend wiskundeonderwijs
 
 

Ondersteunende papieren materialen

Bij de verschillende Ratio-hoofdstukken zijn begeleidende materialen beschikbaar.
Hier kunt u deze als pdf downlaoden.
Voor een toelichting verwijzen we naar de Algemene handleiding.
Omdat wij graag contact houden met de gebruikers van Ratio, hebben we de proeftoetsen hier niet bijgezet. Die kunt u via een email aanvragen.

Als er vragen of problemen zijn kunt u altijd contact met ons opnemen via info@ratio.ru.nl.

Eerste Klas Tweede Klas
1 Tellen
2 Passen en meten
3 Formules
4 Ruimte
5 Algebra
6 Breuken
7 Driehoeken
8 De getallenlijn
9 Afstanden
10 Negatieve getallen
11 Machten
12 Veelhoeken
13 Vergelijkingen
14 Gelijkvormigheid
15 Haakjes
16 Stelling van Pythagoras
17 Ontbinden

Klik op het envelopje om een vraag te stellen of opmerking te maken over een hoofdstuk.